Karate

Nazwa “Shōtōkan” oznacza “budynek, miejsce, salę, w której uczy Shōtō. Wyraz “shōtō” oznacza “falowanie sosen”  i był to pseudonim Gichina Funakoshi (w różnych źródłach podaje się, że podpisywał w ten sposób prace w zakresie kaligrafii, lub że był to jego pseudonim literacki). Kan oznacza natomiast budynek, pawilon, siedzibę (w tym przypadku dojo). Jako ciekawostkę można podać, że Gichin Funakoshi określał swój styl do końca życia jedynie jako “karate”, natomiast nazwa Shōtōkan, została nadana stylowi dopiero przez jego syna i uczniów. Początkowo nazwą tą określane było jedynie dojo, w którym nauczał Funakoshi.

10608826816_4f0af2b898_b
 
W karate shotokan wyróżniamy:
Dachi – (pozycje)
Tsuki – (ciosy)
Uchi – (uderzenia)
Geri – (kopnięcia)
Uke – (bloki)
Nage – (rzuty)
 
 
Dodatkowe pojęcia w shotokan:
kumite : sparing, dosłownie spotkanie rąk, walka ze “złośliwym” celem
kata       : układ ruchów, ćwiczenie formalne, walka z wyobrażonymi przeciwnikami
kihon    : ćwiczenie podstaw, pokaz technik karate

Postawy shotokanu są niskie, szerokie, “twarde”. Przejścia pomiędzy nimi dynamiczne i silne. Ręce spoczywają zazwyczaj nisko na biodrach, ataki wyprowadza się po liniach bliskich środkowej linii ciała. Bloki są twarde, niezbyt obszerne, oszczędne w ruchach.

Techniki nożne, nawet wykonywane wysoko, muszą opierać się na względnie niskich, stabilnych postawach. Kata wywodzą się ze szkół Shorei-ryu i Shorin-ryu – są lekkie i manewrowe w jednej grupie, ciężkie i “twarde” w innej. Każdy zawodnik, niezależnie od typu budowy, powinien znaleźć coś dla siebie. Względnie lekkie i szybkie kata to Heian, Bassai, Kanku, Empi, Gankaku.

Cięższe to Tekki, Jitte, Hangetsu, Jion – wywodzące się z shorei-ryu. W technikach shotokanu jest wiele elementów walki z wieloma przeciwnikami, i z przeciwnikami uzbrojonymi w miecz lub pałkę. W kumite sportowym zezwala się na kontakt na poziomie chudan, jak i jodan, lecz wymagana jest precyzyjna kontrola psychiczna nad własnym zachowaniem w walce. W Polsce shotokan jest najbardziej popularnym, obok kyokushin kai, stylem karate.
W Polsce istnieją trzy główne organizacje karate shotokan: Polski Związek Karate PZK – komisja shotokan (W.K.F. zrzeszony w MKOL-u i W.S.K.A.), Polski Związek Karate Tradycyjnego (I.T.K.F.) oraz Polski związek Karate Fudokan.
Główną zasadą w karate Shotokan jest: zaczynaj blokiem i kończ blokiem.

Mistrz Funakoshi twierdził, że żadnego kroku kata nie wolno wykonywać bez zrozumienia ruchu. Nauczycieli zważających jedynie na czystość techniki nazywał technikami, karatekami zostawali tylko ci, którzy zrozumieli sens shotokan. Ta idea znajduje swoje odzwierciedlanie w półkontaktowej walce kumite – techniki w walce są wykonywane z pełną siłą bez głębszej penetracji celu (dopuszczalny jest lekki kontakt). Aby technika została zaliczona musi być wykonana z odpowiednio stabilnej pozycji i z należytą siłą.

Video Galeria
Error type: "Forbidden". Error message: "Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 537752813138 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=537752813138 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry." Domain: "usageLimits". Reason: "accessNotConfigured".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id IC49Ott6gEjQgGBzQs_5KWO8JUIF2NHp belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.