Misja

przedszkole-PUCK

Głównym celem klubu jest:

– rozpowszechnianie Karate Shotokan/WKF mającej status dyscypliny olimpijskiej
– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci i młodzieży,
– zapewnienie możliwości uczestnictwa i rywalizacji w sporcie kwalifikowanym.

Swoje cele klub realizuje głównie:

– organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych,

– organizowanie i udział w różnych formach współzawodnictwa sportowego,
– uczestnictwo w zawodach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Zapraszamy do filmów o naszym klubie karate:

1. Karate – od najmłodszych lat
Przygodę z karate można zacząć już od najmłodszych lat, a jak zapewniają trenerzy im prędzej tym lepiej. W odcinku dowiemy się jakie korzyści przynosi właśnie ta dyscyplina sportu. Trening z trenerem Andrzejem Kostunem.

 

2. Karate – grupa starsza

Wywiad z trenerem Sławomirem Piłatem

Wywiad z trenerem Sławomirem Piłatem.

Wywiad z trenerem Sławomirem Piłatem i zawodnikami: Kacprem Formelą i Karoliną Osińską.

Video Galeria
Error type: "Forbidden". Error message: "Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 537752813138 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=537752813138 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry." Domain: "usageLimits". Reason: "accessNotConfigured".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id IC49Ott6gEjQgGBzQs_5KWO8JUIF2NHp belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.