Karate Rumia

I   N    T    E    R    N    A    T    I    O    N    A    L            O    P    E    N

POMERANIA CUP

W  O  R  L  D         K  A  R  A  T  E         F  E  D  E  R  A  T  I  O  N

REGULAMIN ZAWODÓW

Zawody rozegrane zostaną na 5 tatami zgodnie z obowiązującymi przepisami WKF z następującymi zmianami:

a) kata indywidualne:

 • w kategoriach 7 lat i młodsi, dowolne kata, wykonywane są równolegle.
 • w kategoriach 8 lat, 9 lat, 10-11 lat dowolne kata (min. dwa kata wykonywane na przemian, równolegle).
 • w kategoriach młodzików minimum 3 kata w każdej rundzie inne na przemienne kata
 • w kategoriach kadetów, juniorów i seniorów przepisy WKF.

b) kata drużynowe:

 • w kategoriach 10 lat i młodsi kata dowolne, w finale bunkai nie jest wymagane
 • w kategoriach 11-13 lat dwa kata na przemienne, w finale bunkai nie jest wymagane
 • w kategoriach kadetów i juniorów w każdej rundzie inne kata

c) kumite indywidualne i drużynowe:

 • w kategoriach 9 lat i młodsi czas walki 60sek.
 • w kategoriach 10-11 lat i młodzików czas walki 90sek.
 • w kategoriach kadetów, juniorów i seniorek (wszystkie walki) czas walki 120sek.
 • w kategoriach seniorów (wszystkie walki) 180 sek.
 • drużyna kata może być uzupełniona zawodnikiem z młodszej kategorii wiekowej

Sprzęt ochronny zgodny z przepisami PZK /WKF/

 

WARUNKI UDZIAŁU

Zgłoszenie startujących w terminie do 1.04.2014 – e-mailem na adres : andrzejkostun@wp.pl
 

Warunki przedstartowe
 • aktualne badania lekarskie
 • uiszczenie opłaty startowej
 • legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości
 • dokumenty ubezpieczenia NNW
 • licencje zawodnicze PZK

 

PROGRAM ZAWODÓW

05.04.2014 (sobota)

 • godz. 8.00-10.00 – weryfikacja dokumentów i ważenie
 • godz. 8.30 – odprawa sędziowska
 • godz. 9.45 – odprawa kierowników ekip
 • godz. 10.00-20.00 – eliminacje i finały – kata i kumite (indywidualne i drużynowe)

 

OPŁATY STARTOWE

 • 45 zł – za konkurencję indywidualną, 80 zł za dwie konkurencje indywidualne.
 • 70 zł – za konkurencje drużynową – płatne w dniu zawodów u organizatora

 

WIEK ZAWODNIKÓW

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.
 

NAGRODY

Wszyscy medaliści otrzymują medale i dyplomy. Zdobywcy pierwszych miejsc dodatkowo otrzymają puchary. Dodatkowo

 • Dla najlepszego klubu klasyfikacji medalowej Puchar Pomorza Burmistrza Miasta Rumi.
 • Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika Puchary Starosty Wejherowskiego .

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem
 • złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
 • za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub
 • ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora

 

SĘDZIOWIE

Listę sędziów ustali organizator w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej PZK/WKF.

Informacje bieżące
Kalendarium zawodów
 • No Events
Miejsce zawodów