Karate Rumia

I   N    T    E    R    N    A    T    I    O    N    A    L            O    P    E    N

POMERANIA CUP

W  O  R  L  D         K  A  R  A  T  E         F  E  D  E  R  A  T  I  O  N
[cuptab rodzaj=”wyniki_zawodnicy” id=”2013″ label=”Klasyfikacja indywidualna 2013 – ogółem”]

[cuptab rodzaj=”wyniki_zawodnicy_K” id=”2013″ label=”Klasyfikacja indywidualna 2013 – Zawodniczki”]

[cuptab rodzaj=”wyniki_zawodnicy_M” id=”2013″ label=”Klasyfikacja indywidualna 2013 – Zawodnicy”]