Egzaminy

Wymagania dla dzieci do 14 lat
Uwagi:
1. W Kihon, ostatnia technika wykonywana jest z Kiai (okrzyk), chyba, że egzaminator postanowi inaczej.
2. W Kihon, wszystkie techniki powtarzamy 5 razy, chyba, że egzaminator postanowi inaczej.
3. W Kihon, wszystkie kombinacje robimy w pozycji Zen Kutsu Dachi, chyba, że jest inaczej podane lub egzaminator poda inaczej.
4. W Gohon Kumite, należy zapowiedzieć głośno poziom ataku (Gedan, Chudan lub Jodan) i technikę (Zuki, Geri).
5. W Gohon Kumite zdający, rozpoczynają i kończą sami całość wszystkich kombinacji.
6. Jeśli jest podane tylko: Gohon Kumite, wówczas egzaminator decyduje o tym, jakie techniki należy wykonać.

9 KYU
9.I Kyu

3 miesiące od momentu rozpoczęcia treningów, biały pas z jednym czarnym paskiem.

9.II Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 9.I Kyu, biały pas z dwoma czarnymi paskami

9.III Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 9.II Kyu, biały pas z trzema czarnymi paskami

8 KYU
8.I Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 9.III Kyu, żółty pas z jednym czarnym paskiem

8.II Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 8.I Kyu, żółty pas z dwoma czarnymi paskami

8.III Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 8.II Kyu, żółty pas z trzema czarnymi paskami

7 KYU
7.I Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 8.III Kyu, pomarańczowy pas z jednym czarnym paskiem

7.II Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 7.I Kyu, pomarańczowy pas z dwoma czarnymi paskami

7.III Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 7.II Kyu, pomarańczowy pas z trzema czarnymi paskami

6 KYU
6.I Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 7.III Kyu, zielony pas z jednym czarnym paskiem

6.II Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 6.I Kyu, zielony pas z dwoma czarnymi paskami

6.III Kyu

3 miesiące od momentu zdania egzaminu na 6.II Kyu, zielony pas z trzema czarnymi paskami

5 KYU
5.I Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 6.III Kyu, niebieski pas z jednym czarnym paskiem

5.II Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 5.I Kyu, niebieski pas z dwoma czarnym paskami

5.III Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 5.II Kyu, niebieski pas z trzema czarnym paskami

4 KYU
4.I Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 5.III Kyu, fioletowy pas z jednym czarnym paskiem

4.II Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 4.I Kyu, fioletowy pas z dwoma czarnymi paskami

4.III Kyu

3 miesiące od zdania egzaminu na 4.II Kyu, fioletowy pas z trzema czarnymi paskami

Video Galeria
Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id IC49Ott6gEjQgGBzQs_5KWO8JUIF2NHp belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.