Jak zacząć trenować karate

Treningi karate można zacząć w każdym wieku.

Treningi dla najmłodszej grupy  prowadzimy w formie zachęcających zabaw ogólnorozwojowych. Najmłodsi uczą się z nami przede wszystkim dyscypliny i szacunku do trenerów, współćwiczących.

Wszystkich chętnych zapraszamy zarówno do oglądania naszych treningów jak i aktywnego uczestnictwa.

Na pierwsze treningi wystarczą spodnie od dresu, koszulka i picie.

Informujemy, ze w związku ze zmianami wprowadzonymi 01.01.2017 w zakresie opodatkowania VAT czynności wynajmu sali przez szkoły, składka miesięczna od lutego 2017 roku ulega podwyższeniu do kwoty 80 złotych.

 

Zapraszamy do filmów o naszym klubie karate nagranych przez telewizję regionalną – Twoją Telewizję Morską:

 https://karate-rumia.pl/klub/misja/

 

Esencją karate są kata. Składają się one z serii skoordynowanych i harmonijnych ruchów, które wykonywane są z zachowaniem ustalonej kolejności i określonego rytmu. Każde kata przedstawia wyimaginowaną walkę z kilkoma przeciwnikami jednocześnie. Poniżej filmy:

Kata – Luca Valdesi

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yodan

Heian Godan

Kanku Dai (2012)

)

Unsu (2012)

)

Empi (2012)

)

Bassai dai

Gojushiho Sho

Video Galeria
Error type: "Forbidden". Error message: "Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 537752813138 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=537752813138 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry." Domain: "usageLimits". Reason: "accessNotConfigured".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id IC49Ott6gEjQgGBzQs_5KWO8JUIF2NHp belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.